Streamwinner.com
Streamwinner.com

Wat is Klankmassage

De mens is een horend wezen en leeft in een klinkende wereld. Het eerste zintuig dat na de conceptie wordt aangelegd is het hoorzintuig, het oor.

Zelfs als we slapen is het gehoor het enige zintuig dat actief is. Het gehoor werkt 24 uur per dag. Het horen is meer dan alleen het ontvangen van een toon of een klank. Het horen is ook leren, het eerste spreken, het leren op school, het onderkennen van gevaar bijvoorbeeld in het verkeer, het herkennen van een stem, maar ook het horen/kennen van vreugde, boosheid enzovoort.

Geluid is trilling. Zo ook ons energiesysteem. In ons lichaam zijn er de bewegingen van de ademhaling, hartritme, peristaltische bewegingen van de darmen, beweging van bloed en lymfvaten. Het lichaam bestaat uit 78% uit water, waardoor het gevoelig is voor trillingen. In en om het lichaam lopen energiebanen en zijn er energievelden (chakra's).

Door bij de massage de juiste trilling op de juiste plek te brengen wordt het lichaam uitgenodigd deze energiestromen en energiecentra te versterken, blokkades op te heffen of te lokaliseren. Door de klankmassage wordt de levenskracht aangesproken, waardoor een klankbehandeling vitaliserend kan zijn, en/of een kalm en vredig gevoel geeft. De reacties zijn afhankelijk van de constitutie en eventuele aanwezige blokkades.

Wat is klankmassage?

Bij de klankmassage is er geen of zeer gering contact met het lichaam van de klant. De masseuse/masseur onthoudt zich hiervan, daar de schalen, hun klank en trillingen het contact verzorgen. Deze klank speelt in op de energiestromen in en om het lichaam. De zintuigen worden bespeeld via het horen en het voelen. Echter op een wijze die in geen vergelijk staat met de andere massage uitvoeringen, waarbij er een direct lichaamscontact is en men zich letterlijk bloot dient te geven. Vooral voor degene die dat als onprettig ervaren is de klankmassage een goed alternatief, met een werking die verder gaat dan alleen de huid en de spieren. De klankmassage is een ontspannende ervaring. De harmonieuze klanken, de trillingen maken gevoelstonen vrij, die anders niet aanbod komen. Gevoelens en gewaarwordingen die het lichaam doorstromen geven een bijzondere vervulling. Iedere massage is een andere ontdekking. Door de toepassing van andere klanken in of op andere gebieden kan de masseur/masseuse inspelen op de situatie van dat moment.

Waarom klankmassage?

We worden de gehele dag door niet harmonische geluiden omgeven zoals in het verkeer, via radio en TV, gepraat enz. Deze niet harmonische geluiden wijken sterk af van wat we als aangenaam ervaren, bijvoorbeeld vogelgezang, muziek, zingen of een klaterende beek. De niet harmonische geluiden putten ons uit. De natuurlijke of harmonische geluiden geven ons daarentegen energie en zijn vitaliserend. Het effect van een harmonisch geluid zoals een waterval, beekje of regen tegenover het geluid van dezelfde materie (water) bij een druppelende kraan of een lekkende verwarming. Dit laatste geeft irritatie, afkeer. Trillingen die overeenkomen met de lichaamseigen frequentie stimuleren de energiebanen en deze vibratie geeft een diepe werking op de onderliggende weefsels.

Daarom is een klankmassage zo heilzaam. Harmonische klanken en vibraties. die inwerken op het vegetatieve zenuwstelsel verzorgen herstel van de onbalans, werken aan harmonie. Als je naar je lichaam luistert kan je waarnemen wat er nodig is. Spanning, irritatie, ziek voelen, zijn gegevens die vragen om aandacht. Klankmassage is dan een eerste mogelijkheid om zonder bijwerkingen de balans te herstellen. Het zelf herstelend vermogen van het lichaam wordt aangesproken.

Wanneer klanktherapie?

Er zijn diverse aanleidingen om met een KlankNed masseur/therapeut een afspraak te maken. Het kan zijn om een aangenaam ontspannen gevoel te ontvangen. Gewoon welzijn. Maar de aanleiding kan ook zijn; stress, ondersteuning in een moeilijke levensfase, verbetering van concentratie en/of leerproblemen (kinderen), ondersteuning bij Burn out of bij rouwverwerking. Hierbij is de oorzaak veelal dieper liggend. Dan kan een klanktherapie opening verschaffen of inzicht geven door het duiden van blokkades. Het voordeel van deze vorm van therapie is dat het in harmonie tot zelfwerkzaamheid aanzet. Fysieke en Psychische klachten zetten zich vast in het lichaam. Harmonie, trilling maken zaken los. De therapeut geeft wending aan datgene wat loskomt. Zelfwerkzaamheid en inzet zijn wel gewenst om tot een goed resultaat te komen. Klank en vibratie is hulpmiddel, opening tot een diepgaand gesprek met jezelf, over jezelf. Samen met een meedogend mens, die zo nodig ondersteund,  een reis beginnen. Zien wat er was en is.